Indsend en anmodning

Tak for din interesse i at tilknytte dit Salling Group Business Card til BilkaToGo.

Vi har udvidet funktionaliteten og gjort det nemmere at komme til at handle online med dit Salling Group Business Card, samt vi har nu gjort det muligt også at handle på bilka.dk, føtex.dk og br.dk.

Alt du skal gøre er at trykke på knappen herunder, som vil lede dig til vores nye Salling Group Business portal.

Her skal du enten logge ind med en eksisterende Salling Group Profil, eller oprette en, hvorefter du vil blive bedt om at tilknytte et af jeres købekort og kundenummer med jeres Salling Group profil

Når dette er gjort, vil du kunne handle online på bilkatogo.dk, bilka.dk, føtex.dk og br.dk med jeres Salling Group Business Konto.

Opret eller log ind, og tilknyt konto

Nummeret kan findes på faktura eller kontoudtog. Ved 6 cifre, start med 00.

Nummeret kan findes under stregkoden på kortet (13 cifre)

Angiv venligst ny e-mail adresse

Angiv venligst navnet på ny kontakt person

Angiv venligst nyt virksomhedsnavn

Angiv venligst de nye informationer her

Venligst angiv nyt EAN Nr.

Angiv venligst hvornår opsigelsen skal træde i kræft

Angiv hvor mange ekstra købekort der ønskes

Angiv detaljer om din anmodning. Et medlem af vores supportpersonale vil besvare anmodningen snarest muligt.

Tilføj fil eller slip filer her
  Købekort eksempel
  Udfyld felterne der kommer frem efter dit valg.
  Udfyldelse af flest mulige oplysninger, vil sikre en hurtigere behandling af dit spørgsmål.
  salling group business card - købekort

  Erhvervskøb på kredit hos Salling Group A/S:

  Samhandelsaftale for Salling Group Business med fakturering via EAN.

  Ved oprettelse af en Salling Group Business konto hos Salling Group A/S (herefter kaldet Salling Group) giver Salling Group kunden (kontohaver) mulighed for at handle på kredit. For handel i Salling Groups fysiske butikker anvendes Salling Group Business Card (herefter benævnt Business Card). Online handel på Salling Group Business foretages igennem Salling Groups kundeportal. De generelle vilkår for samhandlen på Salling Group Business og anvendelse af Business Card er beskrevet nedenfor


  Generelle vilkår

  1. Salling Group Business kan benyttes på en række af vores online platforme samt med et Business Card anvendes i alle vores mere end 700 butikker i Danmark i kæderne Netto, føtex, Bilka, Starbucks, BR og Carl’s Jr. På Salling Group Business’ hjemmeside findes en oversigt over alle de butikker, hvor Business Card kan anvendes, samt de online platforme, hvor Salling Group Business kan anvendes. Denne oversigt bliver løbende opdateret, i takt med ændringer af hvilke online platforme det er muligt at handle på og hvilke butikker Business Card kan anvendes i. Salling Group Business’ hjemmeside kan findes her
  2. Personoplysninger som Salling Group indsamler i forbindelse med oprettelsen af Salling Group Business eller brug af Business Card, eller som afgives til Salling Group i relation til administration af Salling Group Business og Business Card, behandles af Salling Group i overensstemmelse med Salling Groups privatlivspolitik. Information om behandlingen af personoplysninger har Salling Group bl.a. givet i forbindelse med oprettelsen af Salling Group Business konto, hvor kontohaver også accepterede Salling Groups privatlivspolitik.
  3. Ved køb i fysiske butikker skal Business Card medbringes og scannes ved hvert køb. Onlinekøb foretages igennem Salling Groups kundeportal
  4. Ved køb på Business Card i vores butikker eller restauranter vil bon blive udleveret til kunden. Af bonnen fremgår de enkelte varer, beløb og total. På kundeportalen er det muligt at finde information om køb foretaget med Business Card, samt onlinekøb via Salling Group Business kontoen.
  5. Køb foretaget via Business Card og Salling Group Business online adgang vil blive faktureret, som beskrevet i pkt. 9. Ved returnering af varer, vil der blive udstedt en kreditnota. Udbetaling af kontanter foretages ikke.
  6. Kontohaver hæfter for alle køb, både ved handel i fysiske butikker hvortil kontoens Business Card er anvendt, samt ved køb online hvortil Salling Group Business online adgang er anvendt. Det er kontohavers ansvar at sikre, at fysiske kort samt password til online handel opbevares og anvendes forsvarligt.
  7. Ved bortkomst eller misbrug (herunder mistanke om misbrug) af Business Card skal det pågældende Business Card straks lukkes. Det er kontohaverens ansvar at lukke det pågældende Business Card via kundeportalen. Det er ligeledes kontohaverens ansvar at ændre password eller lukke kontoen via kundeportalen, såfremt der er mistanke om misbrug af online adgangen. Har kontohaveren ikke adgang til kundeportalen, skal der straks rettes telefonisk henvendelse på tlf. 87 78 53 07 med oplysning om hvilket kort eller online adgang, Salling Group skal blokere for køb. Udenfor almindelig kontortid kan telefonerne blive betjent af engelsktalende personale. Kontohaver hæfter for alle køb foretaget indtil det tidspunkt, hvor kontohaver via portalen har blokeret kontoen eller telefonisk bedt om at få kontoen blokeret.
  8. Salling Group vurderer løbende kundens kreditværdighed og kan til enhver tid ændre kreditmaksimum eller spærre kundens konto.
  9. Faktura: der udstedes én faktura pr. køb, som sendes via EAN systemet.
   • (skal være tilmeldt NemHandel)
  10. Betalingsbetingelserne er 30 dage fra fakturadato.
  11. Faktura skal betales til det på fakturaen oplyste FIK nummer, med mindre andet er aftalt, da der ellers ikke kan garanteres korrekt og rettidig kreditering af kontoen. Salling Group forbeholder sig ret til at opkræve et administrationsgebyr på 100 kr. ekskl. moms såfremt der mangler korrekt information på indbetaling.
  12. Overholdes betalingsbetingelserne ikke, vil Salling Group forbeholde sig ret til at spærre kontoen, samt opsige denne aftale uden yderligere varsel.
  13. Betalingspåmindelse(r) sendes via e-mail til den af kontohaver oplyste e-mail adresse ved kontraktens indgåelse eller senest oplyste.
  14. Ved udsendelse af betalingspåmindelser pga. overskredet betalingsfrist debiteres kontoen et gebyr på 100 kr. pr. betalingspåmindelse. Ved 3. betalingspåmindelse vil der yderligere blive pålagt et kompensationsgebyr på 310 kr. jf. rentelovens § 9a. Den forfaldne saldo forrentes med 1,5 % pr. påbegyndt måned. Salling Group forbeholder sig ret til at inddrive via inkasso, såfremt betaling ikke modtages efter 3. betalingspåmindelse.
  15. Opsigelse af ovenstående aftale kan af kontohaver kun gennem kundeportalen eller via følgende Link under ”Opsigelse af samhandelsaftale”. Salling Group kan opsige aftalen med 1 måneds varsel. Saldoen betales da efter betalingsbetingelserne i pkt. 10. Ved misligholdelse kan aftalen dog ophæves uden varsel. Saldoen vil da straks forfalde til betaling.
  16. For private virksomheder forbeholder Salling Group sig retten til, til enhver tid, at kræve sikkerhed i form af deponering, for det til enhver tid værende kreditmaksimum. Stilles der ikke sikkerhed inden for 5 hverdage efter påkravet fra Salling Group herom, forbeholder Salling Group sig retten til at ophæve aftalen med øjeblikkeligt varsel.
  17. Ansøger giver ved sin underskrift Salling Group ret til at foretage opslag i eksterne og relevante registre ifm. vurdering af kundens kreditværdighed.
  18. Ændring af nærværende generelle vilkår kan gennemføres med 1 måneds varsel, således at kontohaver har mulighed for at opsige aftalen forud for ændringernes ikrafttræden. Ændringer til gunst for kontohaver samt uvæsentlige ændringer kan dog gennemføres uden varsel.
  19. Ved inaktivitet på kontoen i mere end 14 måneder forbeholder Salling Group sig ret til at lukke kontoen.

  Dato:                     CVR/EAN NR:                 Underskriver:                                                             

  salling group business card - købekort

  Erhvervskøb på kredit hos Salling Group A/S:

  Samhandelsaftale for Salling Group Business med månedlig fakturering.

  Ved oprettelse af en Salling Group Business konto hos Salling Group A/S (herefter kaldet Salling Group) giver Salling Group kunden (kontohaver) mulighed for at handle på kredit. For handel i Salling Groups fysiske butikker anvendes Salling Group Business Card (herefter benævnt Business Card). Online handel på Salling Group Business foretages igennem Salling Groups kundeportal. De generelle vilkår for samhandlen på Salling Group Business og anvendelse af Business Card er beskrevet nedenfor:

  Generelle vilkår

  1. Salling Group Business kan benyttes på en række af vores online platforme samt med et Business Card anvendes i alle vores mere end 700 butikker i Danmark i kæderne Netto, føtex, Bilka, Starbucks, BR og Carl’s Jr. På Salling Group Business’ hjemmeside findes en oversigt over alle de butikker, hvor Business Card kan anvendes, samt de online platforme, hvor Salling Group Business kan anvendes. Denne oversigt bliver løbende opdateret, i takt med ændringer af hvilke online platforme det er muligt at handle på og hvilke butikker Business Card kan anvendes i. Salling Group Business’ hjemmeside kan findes her
  2. Personoplysninger som Salling Group indsamler i forbindelse med oprettelsen af Salling Group Business eller brug af Business Card, eller som afgives til Salling Group i relation til administration af Salling Group Business og Business Card, behandles af Salling Group i overensstemmelse med Salling Groups privatlivspolitik. Information om behandlingen af personoplysninger har Salling Group bl.a. givet i forbindelse med oprettelsen af Salling Group Business konto, hvor kontohaver også accepterede Salling Groups privatlivspolitik.
  3. Ved køb i fysiske butikker skal Business Card medbringes og scannes ved hvert køb. Onlinekøb foretages igennem Salling Groups kundeportal.
  4. Ved køb på Business Card i vores butikker eller restauranter vil bon blive udleveret til kunden. Af bonnen fremgår de enkelte varer, beløb og total. På kundeportalen er det muligt at finde information om køb foretaget med Business Card, samt onlinekøb via Salling Group Business kontoen.
  5. Køb foretaget via Business Card og Salling Group Business online adgang vil blive faktureret, og betalingen vil udelukkende kunne ske som beskrevet i pkt. 10. Ved returnering af varer, vil der blive udstedt en kreditnota. Udbetaling af kontanter foretages ikke.
  6. Kontohaver hæfter for alle køb, både ved handel i fysiske butikker hvortil kontoens Business Card er anvendt, samt ved køb online hvortil Salling Group Business online adgang er anvendt. Det er kontohavers ansvar at sikre, at fysiske kort samt password til online handel opbevares og anvendes forsvarligt.
  7. Ved bortkomst eller misbrug (herunder mistanke om misbrug) af Business Card skal det pågældende Business Card straks lukkes. Det er kontohaverens ansvar at lukke det pågældende Business Card via kundeportalen. Det er ligeledes kontohaverens ansvar at ændre password eller lukke kontoen via kundeportalen, såfremt der er mistanke om misbrug af online adgangen. Har kontohaveren ikke adgang til kundeportalen, skal der straks rettes telefonisk henvendelse på tlf. 87 78 53 07 med oplysning om hvilket kort eller online adgang, Salling Group skal blokere for køb. Udenfor almindelig kontortid kan telefonerne blive betjent af engelsktalende personale. Kontohaver hæfter for alle køb foretaget indtil det tidspunkt, hvor kontohaver via portalen har blokeret kontoen eller telefonisk bedt om at få kontoen blokeret.
  8. Salling Group vurderer løbende kundens kreditværdighed og kan til enhver tid ændre kreditmaksimum eller spærre kundens konto.
  9. Faktura: Der sendes en månedsfaktura via e-mail til den af kontohaver oplyste e-mail adresse ved kontraktens indgåelse eller senest oplyste. Det er kundens ansvar at sikre, at Salling Group informeres straks ved ændring af e-mail adresse for fremsendelse af faktura.
  10. Betalingsbetingelserne er løbende måned +1 dag fra fakturadato. For at Salling Group kan sikre korrekt og rettidig opdatering af kontoen, skal en af følgende betalingsmuligheder benyttes:

   Månedlig fakturering:

   • Betalingsservice: Beløbet vil blive opkrævet via Betalingsservice
   • Ikke tilmeldt Betalingsservice: Det påførte FIK nummer på fakturaen skal anvendes ved betaling.
  11. Såfremt kontohaveren på trods af pkt. 10 vælger at betale på anden vis, kan vi ikke garantere korrekt og rettidig kreditering af kontoen. Salling Group forbeholder sig ret til at opkræve et administrationsgebyr på 100 kr. ekskl. moms såfremt kunden betaler på anden vis end beskrevet i pkt. 10.
  12. Ved betaling via Betalingsservice vil der blive pålagt et betalings- og administrationsgebyr på 10 kr. pr. faktura inkl. moms. Salling Group forbeholder sig ret til at hæve gebyret, såfremt omkostningerne forbundet med betalingsservice og administration af dette ændres. En sådan ændring vil blive varslet minimum 1 måned forud for ikrafttrædelsen.
  13. Overholdes betalingsbetingelserne ikke, vil Salling Group forbeholde sig ret til at spærre kontoen, samt opsige denne aftale uden yderligere varsel.
  14. Betalingspåmindelse(r) sendes via e-mail til den af kontohaver oplyste e-mail adresse ved kontraktens indgåelse eller senest oplyste.
  15. Ved udsendelse af betalingspåmindelser pga. overskredet betalingsfrist debiteres kontoen et gebyr på 100 kr. pr. betalingspåmindelse. Ved 3. betalingspåmindelse vil der yderligere blive pålagt et kompensationsgebyr på 310 kr. jf. rentelovens § 9a. Den forfaldne saldo forrentes med 1,5 % pr. påbegyndt måned. Salling Group forbeholder sig ret til at inddrive via inkasso, såfremt betaling ikke modtages efter 3. betalingspåmindelse.
  16. Opsigelse af ovenstående aftale kan af kontohaver kun ske gennem kundeportalen eller via følgende Link under ”Opsigelse af samhandelsaftale”. Salling Group kan opsige aftalen med 1 måneds varsel. Saldoen betales da efter betalingsbetingelserne i pkt. 10. Ved misligholdelse kan aftalen dog ophæves uden varsel. Saldoen vil da straks forfalde til betaling.
  17. For private virksomheder forbeholder Salling Group sig retten til, til enhver tid, at kræve sikkerhed i form af deponering, for det til enhver tid værende kreditmaksimum. Stilles der ikke sikkerhed inden for 5 hverdage efter påkravet fra Salling Group herom, forbeholder Salling Group sig retten til at ophæve aftalen med øjeblikkeligt varsel.
  18. Ansøger giver ved sin underskrift Salling Group ret til at foretage opslag i eksterne og relevante registre ifm. vurdering af kundens kreditværdighed.
  19. Ændring af nærværende generelle vilkår kan gennemføres med 1 måneds varsel, således at kontohaver har mulighed for at opsige aftalen forud for ændringernes ikrafttræden. Ændringer til gunst for kontohaver samt uvæsentlige ændringer kan dog gennemføres uden varsel.
  20. Ved inaktivitet på kontoen i mere end 14 måneder forbeholder Salling Group sig ret til at lukke kontoen.

  Jeg erklærer med min underskrift, at være bemyndiget til at underskrive på vegne af institutionen/virksomheden og at de angivne oplysninger er korrekte, samt at acceptere Salling Groups generelle vilkår.

  Dato:                     CVR nr.                 Underskriver:                       

  Salling Konto

  Jeg erklærer ved min underskrift at være tegningsberettiget for institutionen/virksomheden. Jeg erklærer med min underskrift, at de angivne oplysninger er korrekte. Jeg erklærer med min underskrift at acceptere Salling Groups forretningsbetingelser, samtykkeerklæring og privatlivspolitik.


  Dato:                     Underskreven af:                                     CVR/EAN NR:                

  Forretningsbetingelser

  1. Kortet skal medbringes og scannes ved hvert køb.
  2. Kortet kan anvendes i Salling, Aarhus og Salling, Aalborg samt på salling.dk.
  3. Ved hvert køb foretaget i Salling Aarhus eller Salling, Aalborg, skal der underskrives en bon, hvoraf det samlede beløb, der vil blive debiteret kontoen, fremgår. En lignende bon uden underskrift, hvoraf de enkelte varer, beløb og total fremgår, udleveres til kunden.
  4. For fremskaffelse af kopi af udleverede boner pålægges kontoen kr. 75 pr. bon.
  5. Kontohaver hæfter for alle køb, hvor til kontoens kort er anvendt. Kortene bør derfor opbevares forsvarligt.
  6. Ved bortkomst skal der straks rettes henvendelse til Kontoafdelingen på tlf. 8778 5307 / e-mail konto@sallinggroup.com med oplysning om kontonummer, samt hvilke(t) kort, som er bortkommet.
  7. Overskrides kreditgrænsen vil Salling Group A/S forbeholde sig ret til at spærre hele kontoen, samt opsige denne aftale uden yderligere varsel.
  8. Betalingsbetingelserne er løbende måned + 30 dage. For at vi kan sikre korrekt og rettidig opdatering af kontoen, skal det, på fakturaen, påførte FIK nummer anvendes til betaling. Såfremt kontohaveren vælger at betale på anden vis (f.eks. via NemKonto), kan vi ikke garantere korrekt og rettidig kreditering af kontoen.
  9. Der ydes 10% rabat på alle Non-Food køb. Der ydes ikke rabat på køb i Salling Bistro, Salling Super, Bageren, Gavekort samt oplevelsesgaver.
  10. Der kan ikke betales i vores kasser samt i kundeservice. Enhver betaling skal ske jf. punkt 8, som er den eneste betalingsform med frigørende virkning i forhold til betaling af udestående fakturaer.
  11. Faktura(er), herunder én faktura pr. køb på EAN (skal være tilmeldt NemHandel) eller en månedsfaktura, sendes til følgende e-mailadresse: _____________________________
  12. Overholdes betalingsbetingelserne ikke, vil Salling Group A/S forbeholde sig ret til at spærre hele kontoen, samt opsige denne aftale uden yderligere varsel.
  13. Betalingspåmindelse(r) sendes til følgende e-mailadresse: _____________________________
  14. Ved udsendelse af betalingspåmindelser pga. overskredet betalingsfrist debiteres kontoen et gebyr på 100 kr. pr. betalingspåmindelse. Den forfaldne saldo forrentes med 1,5 % pr. påbegyndt måned.
  15. Opsigelse af ovenstående aftale kan af kontohaver kun ske ved skriftlig henvendelse.
  16. Kontoafdelingen kan opsige aftalen med den til enhver tid gældende frist fastsat i Lov om betalinger (2 måneder). Saldoen betales da efter betalingsbetingelserne jf. pkt. 8. Ved misligholdelse kan aftalen dog opsiges uden varsel. Saldoen er da straks forfalden til betaling.
  17. For private virksomheder forbeholder Salling Group A/S sig retten til at kræve sikkerhed, herunder bankgaranti eller deponering, for det til enhver tid værende kreditmaksimum. Eventuelle omkostninger for sikkerhedsstillelsen betales af kontohaver.
  18. Ansøger giver ved sin underskrift Salling Group A/S ret til at foretage opslag i eksterne og relevante registre ifm. vurdering af kreditværdigheden.
  19. For at blive medlem skal du give Salling Group A/S samtykke til at modtage markedsføringsmateriale. Du kan til enhver tid tilbagekalde samtykket til at modtage markedsføringsmateriale ved at klikke på afmeldingslinket i en hvilket som helst af de henvendelser, du modtager.
  20. Ændringer til Salling Groups forretningsbetingelser kan gennemføres med 2 måneders varsel. Hvis kontohaver ikke kan godkende ændringen, skal dette meddeles inden datoen for ændringens ikrafttræden. Ændringer til gunst for kontohaver kan dog gennemføres uden varsel.
  21. Ved køb/betaling via EAN bliver kreditnota udbetalt til nedenstående bankkonto. Bank registreringsnummer: _____________________________ Kontonummer: _____________________________ Det er kundens ansvar at oplyse, hvis der er ændringer til ovennævnte bankkonto.

  Samtykkeerklæring

  Jeg accepterer, at følgende oplysninger registreres, når mit Salling Kontokort anvendes:
  1. Virksomhedsoplysninger, navn, e-mail adresse, kortnummer.
  2. Køb af varer og tjenester registreres på bonniveau, dvs. vi opbevarer alle boner og kan således se køb på varelinjeniveau samt dato, tidspunkt og butik.

  Jeg accepterer, at de registrerede oplysninger anvendes fra det tidspunkt, hvor Salling Kontokort tages i brug, også hvis min registrering af kortet, og denne accept af vilkårene, er sket efter ibrugtagelsen.

  Jeg bekræfter at have læst Privatlivspolitik for Salling Business Card
  >https://businesscard.sallinggroup.com/hc/da/article_attachments/360017304138/Privatlivspolitik_for_Salling_Business_Card.pdf

  Ved at trykke Indsend sendes din henvendelse til os, som vi vil besvare hurtigst muligt.

  Du vil modtage en e-mail med sagsnummer.