Indsend en anmodning

 • bilka logo føtex logo netto logo br logo carls jr logo starbucks logo basalt logo
 • salling logo

Salling Group Firma købekort gælder til føtex, Netto, Bilka, BR, Carl's Jr. og Starbucks Salling Firma konto kort gælder til Salling Stormagasin, Aarhus & Aalborg

Angiv detaljer om din anmodning. Et medlem af vores supportpersonale vil besvare anmodningen snarest muligt.

Jeg accepterer vilkårene for Salling Group Business Card. Se vilkårene her: https://sallinggroupbusiness.yulsn.io/sgbusinessterms

Jeg accepterer vilkårene for ansøgning om Salling Business Card. Læs vilkårene her: https://salling.dk/business/salling-business-vilkaar/

eg har læst og accepterer privatlivspolitikken. Du kan læse mere om brugen her https://sallinggroup.com/privatlivspolitik/privatlivspolitik-for-salling-group-as/

Jeg har læst og accepterer privatlivspolitikken. Du kan læse mere om brugen her https://sallinggroup.com/privatlivspolitik/privatlivspolitik-for-salling-group-as/

Tilføj fil eller slip filer her
  Udfyld felterne der kommer frem efter dit valg.
  Udfyldelse af flest mulige oplysninger, vil sikre en hurtigere behandling af dit spørgsmål.
  salling group business card - købekort

  Jeg erklærer ved min underskrift at være tegningsberettiget for institutionen/virksomheden. Jeg erklærer med min underskrift, at de angivne oplysninger er korrekte. Jeg erklærer med min underskrift at acceptere Salling Groups forretningsbetingelser, samtykkeerklæring og privatlivspolitik.


  Dato:                     Underskreven af:                                     CVR/EAN NR:                

  Forretningsbetingelser

  1. Kortet skal medbringes og scannes ved hvert køb.
  2. Kortet kan anvendes i alle vores mere end 500 butikker i kæderne Netto, føtex, Bilka, A-Z, Starbucks, BR og Carl’s Jr.
  3. Ved hvert køb skal der underskrives en bon, hvoraf det samlede beløb, der vil blive debiteret kontoen, fremgår. En lignende bon uden underskrift samt en bon, hvoraf de enkelte varer, beløb og total fremgår, udleveres til kunden.
  4. For fremskaffelse af kopi af udleverede boner betales kr. 75 pr. stk.
  5. Kontohaver hæfter for alle køb, hvor til kontoens kort er anvendt. Kortene bør derfor opbevares forsvarligt.
  6. Ved bortkomst skal der straks rettes henvendelse til Kontoafdelingen på tlf. 8778 5307 / e-mail konto@sallinggroup.com med oplysning om kontonummer, samt hvilke(t) kort, som er bortkommet.
  7. Overskrides kreditgrænsen vil Salling Group A/S forbeholde sig ret til at spærre hele kontoen, samt opsige denne aftale uden yderligere varsel.
  8. Betalingsbetingelserne er 30 dage fra fakturadato. For at vi kan sikre korrekt og rettidig opdatering af kontoen, skal det, på fakturaen, påførte FIK nummer anvendes til betaling. Såfremt kontohaveren vælger at betale på anden vis (f.eks. via NemKonto), kan vi ikke garantere korrekt og rettidig kreditering af kontoen.
  9. Der kan ikke betales i vores kasser. Enhver betaling i kassen vil blive modsvaret af en kreditnota, og vil således ikke have nogen effekt. Ej heller frigørende virkning i forhold til betaling af udestående fakturaer.
  10. Faktura(er), herunder én faktura pr. køb på EAN (skal være tilmeldt NemHandel) eller en månedsfaktura, sendes til følgende e-mailadresse: _____________________________
  11. Overholdes betalingsbetingelserne ikke, vil Salling Group A/S forbeholde sig ret til at spærre hele kontoen, samt opsige denne aftale uden yderligere varsel.
  12. Betalingspåmindelse(r) sendes til følgende e-mailadresse: _____________________________
  13. Ved udsendelse af betalingspåmindelser pga. overskredet betalingsfrist debiteres kontoen et gebyr på 100 kr. pr. betalingspåmindelse. Den forfaldne saldo forrentes med 1,5 % pr. påbegyndt måned.
  14. Opsigelse af ovenstående aftale kan af kontohaver kun ske ved skriftlig henvendelse.
  15. Kontoafdelingen kan opsige aftalen med den til enhver tid gældende frist fastsat i Lov om betalinger (2 måneder). Saldoen betales da efter betalingsbetingelserne jf. pkt. 8. Ved misligholdelse kan aftalen dog opsiges uden varsel. Saldoen er da straks forfalden til betaling.
  16. For private virksomheder forbeholder Salling Group A/S sig retten til at kræve sikkerhed, herunder bankgaranti eller deponering, for det til enhver tid værende kreditmaksimum. Eventuelle omkostninger for sikkerhedsstillelsen betales af kontohaver.
  17. Ansøger giver ved sin underskrift Salling Group A/S ret til at foretage opslag i eksterne og relevante registre ifm. vurdering af kreditværdigheden.
  18. Ændringer til Salling Groups forretningsbetingelser kan gennemføres med 2 måneders varsel. Hvis kontohaver ikke kan godkende ændringen, skal dette meddeles inden datoen for ændringens ikrafttræden. Ændringer til gunst for kontohaver kan dog gennemføres uden varsel.
  19. Ved køb/betaling via EAN bliver kreditnota udbetalt til nedenstående bankkonto. Bank registreringsnummer: _____________________________ Kontonummer: _____________________________ Det er kundens ansvar at oplyse, hvis der er ændringer til ovennævnte bankkonto.

  Samtykkeerklæring

  Jeg accepterer, at følgende oplysninger registreres, når mit Salling Group Business Card anvendes:
  1. Virksomhedsoplysninger, navn, e-mailadresse, kortnummer.
  2. Køb af varer og tjenester registreres på bonniveau, dvs. vi opbevarer alle boner og kan således se køb på varelinjeniveau samt dato, tidspunkt og butik.

  Jeg accepterer, at de registrerede oplysninger anvendes fra det tidspunkt, hvor Salling Group Business Card tages i brug, også hvis min registrering af kortet, og denne accept af vilkårene, er sket efter ibrugtagelsen.

  Jeg bekræfter at have læst Privatlivspolitik for Salling Group Business Card
  https://businesscard.sallinggroup.com/hc/da/article_attachments/360017304158/Privatlivspolitik_Salling_Group_Business_Card.pdf

  Salling Konto

  Jeg erklærer ved min underskrift at være tegningsberettiget for institutionen/virksomheden. Jeg erklærer med min underskrift, at de angivne oplysninger er korrekte. Jeg erklærer med min underskrift at acceptere Salling Groups forretningsbetingelser, samtykkeerklæring og privatlivspolitik.


  Dato:                     Underskreven af:                                     CVR/EAN NR:                

  Forretningsbetingelser

  1. Kortet skal medbringes og scannes ved hvert køb.
  2. Kortet kan anvendes i Salling, Aarhus og Salling, Aalborg samt på salling.dk.
  3. Ved hvert køb foretaget i Salling Aarhus eller Salling, Aalborg, skal der underskrives en bon, hvoraf det samlede beløb, der vil blive debiteret kontoen, fremgår. En lignende bon uden underskrift, hvoraf de enkelte varer, beløb og total fremgår, udleveres til kunden.
  4. For fremskaffelse af kopi af udleverede boner pålægges kontoen kr. 75 pr. bon.
  5. Kontohaver hæfter for alle køb, hvor til kontoens kort er anvendt. Kortene bør derfor opbevares forsvarligt.
  6. Ved bortkomst skal der straks rettes henvendelse til Kontoafdelingen på tlf. 8778 5307 / e-mail konto@sallinggroup.com med oplysning om kontonummer, samt hvilke(t) kort, som er bortkommet.
  7. Overskrides kreditgrænsen vil Salling Group A/S forbeholde sig ret til at spærre hele kontoen, samt opsige denne aftale uden yderligere varsel.
  8. Betalingsbetingelserne er løbende måned + 30 dage. For at vi kan sikre korrekt og rettidig opdatering af kontoen, skal det, på fakturaen, påførte FIK nummer anvendes til betaling. Såfremt kontohaveren vælger at betale på anden vis (f.eks. via NemKonto), kan vi ikke garantere korrekt og rettidig kreditering af kontoen.
  9. Der ydes 10% rabat på alle Non-Food køb. Der ydes ikke rabat på køb i Salling Bistro, Salling Super, Bageren, Gavekort samt oplevelsesgaver.
  10. Der kan ikke betales i vores kasser samt i kundeservice. Enhver betaling skal ske jf. punkt 8, som er den eneste betalingsform med frigørende virkning i forhold til betaling af udestående fakturaer.
  11. Faktura(er), herunder én faktura pr. køb på EAN (skal være tilmeldt NemHandel) eller en månedsfaktura, sendes til følgende e-mailadresse: _____________________________
  12. Overholdes betalingsbetingelserne ikke, vil Salling Group A/S forbeholde sig ret til at spærre hele kontoen, samt opsige denne aftale uden yderligere varsel.
  13. Betalingspåmindelse(r) sendes til følgende e-mailadresse: _____________________________
  14. Ved udsendelse af betalingspåmindelser pga. overskredet betalingsfrist debiteres kontoen et gebyr på 100 kr. pr. betalingspåmindelse. Den forfaldne saldo forrentes med 1,5 % pr. påbegyndt måned.
  15. Opsigelse af ovenstående aftale kan af kontohaver kun ske ved skriftlig henvendelse.
  16. Kontoafdelingen kan opsige aftalen med den til enhver tid gældende frist fastsat i Lov om betalinger (2 måneder). Saldoen betales da efter betalingsbetingelserne jf. pkt. 8. Ved misligholdelse kan aftalen dog opsiges uden varsel. Saldoen er da straks forfalden til betaling.
  17. For private virksomheder forbeholder Salling Group A/S sig retten til at kræve sikkerhed, herunder bankgaranti eller deponering, for det til enhver tid værende kreditmaksimum. Eventuelle omkostninger for sikkerhedsstillelsen betales af kontohaver.
  18. Ansøger giver ved sin underskrift Salling Group A/S ret til at foretage opslag i eksterne og relevante registre ifm. vurdering af kreditværdigheden.
  19. For at blive medlem skal du give Salling Group A/S samtykke til at modtage markedsføringsmateriale. Du kan til enhver tid tilbagekalde samtykket til at modtage markedsføringsmateriale ved at klikke på afmeldingslinket i en hvilket som helst af de henvendelser, du modtager.
  20. Ændringer til Salling Groups forretningsbetingelser kan gennemføres med 2 måneders varsel. Hvis kontohaver ikke kan godkende ændringen, skal dette meddeles inden datoen for ændringens ikrafttræden. Ændringer til gunst for kontohaver kan dog gennemføres uden varsel.
  21. Ved køb/betaling via EAN bliver kreditnota udbetalt til nedenstående bankkonto. Bank registreringsnummer: _____________________________ Kontonummer: _____________________________ Det er kundens ansvar at oplyse, hvis der er ændringer til ovennævnte bankkonto.

  Samtykkeerklæring

  Jeg accepterer, at følgende oplysninger registreres, når mit Salling Kontokort anvendes:
  1. Virksomhedsoplysninger, navn, e-mail adresse, kortnummer.
  2. Køb af varer og tjenester registreres på bonniveau, dvs. vi opbevarer alle boner og kan således se køb på varelinjeniveau samt dato, tidspunkt og butik.

  Jeg accepterer, at de registrerede oplysninger anvendes fra det tidspunkt, hvor Salling Kontokort tages i brug, også hvis min registrering af kortet, og denne accept af vilkårene, er sket efter ibrugtagelsen.

  Jeg bekræfter at have læst Privatlivspolitik for Salling Business Card
  >https://businesscard.sallinggroup.com/hc/da/article_attachments/360017304138/Privatlivspolitik_for_Salling_Business_Card.pdf

  Ved at trykke Indsend sendes din henvendelse til os, som vi vil besvare hurtigst muligt.

  Du vil modtage en e-mail med sagsnummer.